Elevate – ett unikt forum för kompetensutveckling

Kontakt Elevate-ansvarig

Avega
Håkan Lövén
08 407 6679

Våra kurser och föreläsningar är erbjudanden inom Elevate, vårt forum för kompetensutveckling.

Bild

Avega Groups medarbetare utvecklas kontinuerligt. Förutom lärande i utmanande uppdrag hos våra kunder och externa utbildningar som erbjuds medarbetarna på Avega Group finns Elevate, ett internt forum för kompetensutveckling som drivs av konsulter utifrån deras intressen och behov.

Till Elevates kurser och föreläsningar >>

Elevate erbjuder en unik möjlighet för Avega Groups konsulter att hålla sig uppdaterade kompetensmässigt, lära av varandra samt skapa nätverk, vilket gagnar våra kunder. Elevate bygger på delaktighet då idéer till ämnen och former kommer från konsulterna. 


Innehåll och form styrs av konsulternas intresse

Grundläggande för Elevate är att innehåll och format kan variera. Det viktiga är att man får fördjupa sig i ett ämne, lära sig något nytt eller inspireras till att ta reda på hur man kan gå vidare och lära sig mer.

Till största delen består Elevate av föreläsningar, workhops, brain storming sessions, blixttal, open space och lab sessions. Även utbildningar under en eller flera dagar genomförs inom ramen för Elevate. Ämnena varierar och täcker in både professionell utveckling inom de specialistområden där Avega Group verkar och personlig utveckling. Ämnen som har tagits upp under året är bland andra SAP S/4 HANA, Leading SAFe, Agil förhandlingsteknik samt Säkerhet för utvecklare.

Under 2015 genomförde Elevate även sitt tredje workshopledarprogram. Programmet består av fem utbildningstillfällen med tillhörande hemuppgifter. Målet är att ge våra konsulter effektiva verktyg för att kunna planera, genomföra och följa upp effektiva och kraftfulla workshops hos våra kunder.

Våra konsulter är ledande vad gäller kompetens och erfarenhet och har ofta kontakter och relationer med auktoriteter inom sina specialistområden. Genom att bjuda in dem till Elevate har våra medarbetare kunnat möta och lyssna till ledande, internationella profiler de senaste åren, till exempel Kevin Kelly, David J. Andersen, Ellen Gottesdiener, Brad Frost och Joe Armstrong. Detta har inneburit fantastiska chanser även för våra kunder som vi ofta bjuder in till dessa föreläsningar.

Öppenhet och tillgänglighet genomsyrar Elevate

Föreläsningarna är alltid öppna för alla medarbetare. Just öppenheten och viljan att dela med sig av kunskap och information genomsyrar Elevate. 

Många av föreläsningarna är tillgängliga för våra kunder. Vi anordnar även externa föreläsningar, utbildningar och event, där vi bjuder in kunder och kollegor i branschen. Ibland genomförs kunddrivna Elevates vilket ger möjlighet att skräddarsy efter kundens aktuella behov. I många fall har föreläsningarna även inspirerat våra kunder att starta nya projekt tillsammans med Avega Group.

Korsbefruktning mellan områden skapar nya möjligheter

Vi är övertygade om att korsbefruktning mellan olika specialistområden och kompetenser är ett bra sätt att skapa nya tankar, möjligheter och innovation. Det ökar också förståelsen för varandras områden och öppnar möjligheter för nya samarbeten inom Avega Group. 

"Med engagemang och öppenhet för nya idéer fortsätter Elevate att utvecklas tillsammans med Avega Groups medarbetare och kunder."
Håkan Lövén, Elevateansvarig