Hellre högintressant för några än halvintressant för många

Läs mer om Elevates erbjudande

Avega Group Elevate

Elevate

Våra kurser och föreläsningar är erbjudanden inom Elevate, vårt forum för kompetensutveckling.

Bild

Elevate är ett unikt forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före­läsningar och utbildningar. Syftet är att kunna erbjuda en plattform där såväl våra medarbetare som våra kunder kontinuerligt kan utvecklas.

Till Elevates kurser och föreläsningar >>

Hur differentierar sig ett IT-konsultbolag?

Svaret är Elevate. En strategisk satsning på kompetensutveckling av medarbetare och kunder är en viktig differentiator för Avega Group. Att ligga i framkant kräver kontinuerlig utbildning i kombination med erfarenhet och detta kan bara åstadkommas med en kombination av kreativitet och struktur. Elevate är en kanal för alla de tjänster som är kopplade till kompetensutveckling inom Avega Group, för både medarbetare och kunder. Vi arbetar ständigt med att skapa, uppmärksamma och paketera föreläsningar, utbildningar workshops och konsulttjänster som våra medarbetare och kunder har nytta av i uppdrag respektive verksamhet.

Avega Groups fokus på specialistkompetens ställer höga krav på våra medarbetare. En kontinuerlig satsning på kompetensutveckling är oerhört viktig för att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna. Ur ett kundperspektiv skapar det en möjlighet för Avega Group att ­erbjuda den spetskompetens som efterfrågas av kunder med en stor och komplex verksamhet. Vi är övertygade om att kors­befruktning mellan specialistområden och kompetenser är det bästa sättet att skapa nya tankar, möjlig­heter och idéer.