Hellre högintressant för några än halvintressant för många

Läs mer om Elevates erbjudande

Avega Group Elevate

Elevate

Våra kurser och föreläsningar är erbjudanden inom Elevate, vårt forum för kompetensutveckling.

Bild

Elevate är ett unikt forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före­läsningar och utbildningar. Syftet är att kunna erbjuda en plattform där såväl våra medarbetare som våra kunder kontinuerligt kan utvecklas.

Till Elevates kurser och föreläsningar >>

Elevate – vår katalysator för
kompetensutveckling och inspiration

avega groups medarbetare utvecklas kontinuerligt.
Förutom lärande i utmanande uppdrag hos våra kunder är Elevate en plattform som driver kompetens­utvecklingen framåt och ger kunskap i framkant. Det är en unik möjlighet för konsulterna att hålla sig uppdaterade kompetensmässigt vilket gagnar våra kunder.

Elevate drivs av våra konsulter. Grundläggande för Elevate är att innehåll och format kan variera. Det viktiga är att man får fördjupa sig i ett ämne och lära sig något nytt eller inspireras till att ta reda på hur man kan gå vidare och lära sig mer.

Till största delen består Elevate av föreläsningar, workhops, brain storming sessions, blixttal, open space och lab sessions. Föreläsningarna är alltid öppna för alla medarbetare. Just öppenheten och viljan att dela med sig av kunskap och information genomsyrar Elevate. Många av före­läsningarna är tillgängliga för våra kunder. Vi anordnar även externa föreläsningar, utbildningar och event, där vi bjuder in kunder och kollegor i branschen.

Vi är övertygade om att korsbefruktning mellan olika specialistområden och kompetenser är ett bra sätt att skapa nya tankar, möjligheter och innovation. Det ökar också förståelsen för varandras områden och öppnar möjligheter för nya samarbeten inom Avega Group.

Våra konsulter är ledande vad gäller kompetens och erfarenhet och har ofta kontakter och relationer med många auktoriteter inom sina specialistområden. Genom att bjuda in dem till Elevate har våra medarbetare kunnat möta och lyssna till många ledande, internationella profiler de senaste åren, till exempel Kevin Kelly, David J. Andersen, Ellen Gottesdiener, Brad Frost och Joe Armstrong. Detta har inneburit fantastiska chanser även för våra kunder.
 
Syftet med Elevate är kompetensutbyte för alla, men föreläs­ningarna har även inspirerat våra kunder att starta nya projekt tillsammans med Avega Group. Ibland genomförs kunddrivna Elevates  vilket ger möjlighet att skräddarsy efter kundens aktuella behov.

Med engagemang och öppenhet för nya idéer kan Elevate fortsätta att utvecklas tillsammans med Avega Groups medarbetare och kunder.