En Avega Coach är en inspiratör och förebild inom sitt område.

Våra Coacher

Damra Muminovic

Formulering och konkretisering av webbstrategier som förstärker och accelererar kundens affär. Skapar och utvecklar sociala samarbetsplattformar.

Håkan Forss

Föreläser, utbildar och coachar organisationer och individer inom området effektivare arbetssätt baserade på lean och agile med metoder som Kanban, Scrum och XP. Arbetar också som systemarkitekt och systemutvecklare på .Net plattformen.

Oscar Berg

Vägleder och hjälper organisationer med strategi, koncept, krav och införande av kommunikations- och samarbetslösningar. Internationellt erkänd expert inom innehållshantering (ECM/WCM) och socialt samarbete (Enterprise 2.0).